Рекомендації для інженера з якості програмного забезпечення

Для тестування програмного забезпечення потрібні наступні знання та вміння:

  • Знання основ принципу роботи та створення web-додатків. Розуміння web-технологій PHP, JavaScript, RSS, Ajax
  • Знання основ тестування програмного забезпечення, основних видів тестування
  • Розуміння специфікацій HTML, XHTML, різниці між ними. Вміння користуватись онлайн-валідаторами для перевірки коду
  • Володіння інструментами моніторингу та відладки web-сторінок у браузерах — Firebug, IE Developer Toolbar та ін.
  • Володіння інструментами автоматизованого тестування – SimpleTest, PHPUnit, Selenium (Selenium IDE, Selenium Remote Control)
  • Вміння працювати з системами відстеження помилок і ведення завдань

Щоб бути готовим до тестування, рекомендуємо ознайомитись зі статтями та сайтами, посилання на які наведено нижче. Також рекомендуємо встановити та ознайомитись з інструментами для тестування

Загальна теорія web-додатків, основи створення та тестування програмного забезпечення

Онлайн-валідатори

Навантажувальне тестування

Автоматизоване тестування

Відстеження помилок