Новини

Рreventative measures to prevent COVID-19 infection

Currently, we are experiencing the coming of “Black Swan” and see the readiness of the world economy to change the paradigm, approaches to doing business and life. The Group of Companies MagneticOne supports preventative measures to prevent COVID-19 infection and completely goes to remote work from March 18, 2020 till April 05, 2020 previously. At […]

Заходи щодо запобігання зараженню COVID-19

Наразі ми переживаємо прихід “чорного лебедя” й бачимо готовність економіки світу до зміни парадигми, підходів до ведення бізнесу та життя. Група Компаній MagneticOne підтримує превентивні заходи щодо запобігання зараженню COVID-19 та повністю переходить на віддалену роботу від 18 березня 2020 р. до 5 квітня 2020 р. попередньо. Наразі, всі офіси компаній групи MagneticOne вентилюються на […]

Моделі поведінки у конфліктній ситуації

Плюшевий ведмедик, лисиця, сова, черепаха, акула: моделі поведінки в конфліктних ситуаціях Ідеальний безконфліктний стан, коли люди працюють і взаємодіють в повній гармонії з самими собою і оточуючими – це недосяжна утопія. Тому більшість зусиль щодо повного усунення конфліктів виявляються марними. Традиційно психологічна література робила акцент на «вирішення» конфлікту, підкреслюючи, що його можна і необхідно вирішити: […]